ProBCI

Patiëntenvoorlichting en divisiebrede vraagstukken.

Betere behandelopties, betere behandelresultaten en betere kwaliteit van leven voor mensen met blaaskanker, daarvoor zet ProBCI zich in. Dat doen ze door klinische data, biomateriaal en patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten van mensen met blaaskanker beschikbaar te maken voor onderzoek via de Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur.

Launch Website
  • ClientProBCI
  • IndustryHealthcare
  • ServicesBranding, Visual design,
  • Websitewww.probci.nl/
  • Het probleem
  • ProBCI is een nieuw opgericht studieverband waarbij verschillende ziekenhuizen en onderzoekers van het Integraal Nederlands Kanker Instituut zijn betrokken. Zij zochten een huisstijl om de onderzoeksresultaten te kunnen tonen waarbij geen link van een indidueel ziekenhuis gebruikt kan worden. Samenwerking en infrastructuur waren belangrijke waardes.
  • De oplosing
  • Samen met de betrokkenen van ProBCI is een huisstijl ontwikkeld met bijbehorende branddook, presentatie templates en word templates om zo de gezamelijke onderzoeken te kunnen presenteren.
Brandbook
Het eindresultaat

Als eindresultaat zijn een brandbook en templates voor Powerpoint en Word ontwikkeld zodat de onderzoekers makkelijk hun resultaten kunnen presenteren.

Logo ontwerp
Het logo

Het logo is ontstaan vanuit de naam ProBCI waarbij infrastructuur en samenwerken terug te zien zijn in het logo.

Werkproces
Werkproces

Tijdens het ontwikkelen van een huisstijl doorloop ik altijd de zelfde stappen met de klant en wordt er gewerkt met zogenaamde stylescapes om efficient een richting te kiezen samen met de klant.

Tussenstappen
Stap 2

Bij stap 2 onderzoeken we de richting aan de hand van de debrief. Hierbij wordt gebruik gemaakt van drie stylescapes.

Tussenstappen
Stap 3

Bij de 3e stap gebruiken we de feedback van stap 2 om 3 stylescapes in de zelfde stijl te ontwikkelen. In dit geval lag de kleuze bij twee logo's waar ze graag nieuwe varianten op wouden zien.